Nauka kod nas i u nama

skolska klupa gde se uci naukaMožda će nekome biti čudno, ali sam naslov je odraz naše nauke. Pre svega nauka predstavlja, naravno pored umetnosti, pokretač industrije zajednice i sveopšteg kvaliteta života iste. Civilizacijske tekovine u mnogome su zavisne naučnim razvojem, tako da se njenom slikom u jednoj državi može jasno pokazati celokupni društveni kolorit. Razvijena društva pokazuju razvijen stepen naučne misli, i obrnuto. To je u žargonu rečeno „kuhinja u kojoj se peče znanje„. Nova rešenja davala su i daju nova kretanja ka poboljšanju života pojedinca. Dakle, njome se nesmetano obezbeđuje održiva egzistencija i permanentan razvoj, što implicira usmeren i strateški pristup.

Neupitna je činjenica da se položaju nauke u razvijenom svetu pridaje veliki pažnja i da se ulažu veliki napori kako bi se on poboljšao, a obrazovanje dobilo novi smisao  (Open-Source ucenje). Razvoj nauke koga prati razvoj društva u celini (mada nije jedini pokazatelj razvijenosti društva), pruža na individualnom planu mogućnost ostvarivanja ličnosti.Upravo to, samoostvarenje kroz stvaralaštvo, posvećenost lepoti naučnog rada,  sa svim “slatkim” teškoćama osvajanja prirode, fizičkih zakonitosti i društvenih pojava. Da ne zapostavimo i filozofsku misao koja se uzdiže iznad naučne. Globalno govoreći, gajenje kritičkog mišljenja, koji se nalazi u biti nauke, odražava se na celokupni kvalitet života i njegovo upravaljanje za buduća vremena. Nije moguće strateški planirati bez kvalitetne strateške analize koja je zasnovana na naučnim principima. Prema tome, mora ostati na samom vrhu ciljeva implementacije u društvu, popularizacije i investiranja.

anfiteatar ispit

Tako bi trebalo i u našem društvu biti, ali na žalost, sve više se udaljavamo od prvobitnih namera. Sve se manje mari za stanje nauke (sve oblasti) i njen razvoj, i prepušta se destruktivnom trendu da zahvati veliki deo njene celine. Nešto poput truleži širi se našom intelektualnom „sredinom“, gubi se izvorna klica naučnog delovanja koja je decenijama davala snažnu potporu privredi i kretanju društva. Oblikovanje društva i celog uređenja neizostavno je povezano sa stanjem kvaliteta intelektualnog duha, to je poprilično ruinirano. Intelektualci su postali ugrožena manjina, obespravljen položaj i značaj učinili su da se samo u tragovima mogu naći pravi.


A kako to pravi, i nasuprot tome „lažni“? Jednostavno, ima onih sa diplomom a znanja nema koje to zvanje podrazumeva. I na tom nivou se odigrava destrukcija, da i ono malo visokoškolaca bude nefunkcionalno. Slobodno govoreći, nauka je izgubila nit u društvu, sistem se okrenuo trenutnom i uličnom trendu. Uz sav pad, treba dodati da se ponekada može videti i negativna popularizacija nauke, uz umanjenje njenog značaja u savremenom životu a time i gubljenje interesovanja za nju. Nekako sve podpada pod domen dnevne politike obrazovanja. Istrgnut je kontekst ostvarenja čoveka u naučnom/umnom radu, draž koji nosi istraživanje i traganje za odgovorom.

nauka znaci inovacija  sto vodi uspehu i profitu

Prema tome, krajnje je vreme da se ovo upozorenje otelotvori u akcije svih odgovornjih strana. Ne sme se prepustiti nekontrolisanom kretanju i samom rasuđivanju masa. Javni interes mora biti preciznije i čvršće branjen na adekvatan način uz stalnu kontrolu institucija. Tu mora i sam pojedinac dati svoj doprinos samim negovanjem pravilnog sistema vrednosti. Nadamo se da će u buduće biti ispravljene pomenute greške, dobrodošli su svi koji žele da naprave nove korake ka tome!


КатегоријеNauka

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Radi sigurnosti: *