Microsoft kao novi partner u globalnom obrazovanju

Microsoft partner u obrazovanju i učenju“Pokret” koji se začeo razvojem Interneta počinje da se širi u sve društvene kategorije. U početku nije ni bilo naznaka toj masovnosti, jedino smelih izjava vizionara poput Bila Gejtsa, da će se sve informacije skoncentrisati i biti dostupne svakome.  Figurativno nazvana pojava  „pokret“ predstavlja globano povezivanje svih, bez obzira na kultorološke granice, naciju i veru, boju kože i geografske lokacije obitavanja. Jednom rečju virtuelni svet, mada nisam baš za taj naziv, nekeko je povezao ljude u jedinstvenu celinu, i bogate i siromašne, razvijene i nerazvijene, a tome je i Microsoft dao doprinos kao partner u globalnom obrazovanju. Dakle, na netu sve je u jednoj interferenciji, „klikabilno“ (nova reč) i otvoreno za nova znanja i saznanja. Prema tome, „informacija na dlanu“ i obrazovanje na daljinu. Radi celovitosti uvoda, pomenuću samo i zloupotrebe takve slobode, koje su u početku bile preokupirale web-prostor, što u stvari i oslikava pravu ljudsku narav tokom industrijkog razvoja.

Danas, pored Google-a, začetku novog talasa u open source učenju i edukaciji ljudi svom snagom pdržava i pomaže softverski gigant Microsoft sa svojim projektom „Partner u učenju“, tako da će i ovaj kratki tekst biti podrška u njegovoj popularizaciji. Ulažući ogromna materijalna sredstva i svoje resurse Microsoft na globalnom planu stvara edukativnu mrežu čiji je cilj brži i lakši pristup znanju na svakom mestu na planeti. Budućnost neke osobe se danas vezuje za društvo i njegovu stopu razvijenosti čime se u mnogome talentovana deca ograničavaju i sprečavaju da ispolje talenat u celosti. Jednostavno samo bogata i napredna društva su pružala i pružaju mogućnost punog  razvoja i obrazovanja (naravno ne želim da umanjim značaj duhovnosti koja nije usko vezana za stepen razvijenosti društva).

Bill Gates

Iznećemo neke ključne momente na koje je ukazao Bil Gejts u svom govoru na Evropskom forumu lidera vlada, u Berlinu 22. januara 2008. Težište izlaganja jeste na mogućnostima koje pružaju informacione i komunikacione tehnologije, gde se podjedanko pružaju mogućnosti za razvoj pojedinca kako u industrijski razvijenim zemljama tako i u ostatku sveta. Čak se prognozira da će ovakav vid učenja, prikupljanja informacija i razmena ideja pomoći u stvaranju boljeg sveta sa manje siromaštva i gladi. Potom, poručuje Bil Gejts, da se investiranje u obrazovanje i nadogradnju zaposlenih itekako vraća kroz povećanje konkurentnosti i boljim rešenjima. Dakle, profit je itekako korelisan sa nivoom stručnosti ljudi koji vode razvojne projekte i upravljaju kompanijama.

Još jedna prednost koju je istakao jeste „brisanje granica i prisustvo svuda“! Da pojasnim, nekada je bilo značajno biti na prestižnim Univerzitetima ako se želelo dobiti najkvalitetnije znanje. Međutim, nova softverska rešenja omogućavaju on-line predavanja, diskusije, pa čak i pokazne lab vežbe. Svedoci smo da se i same operacije mogu pratiti ali i učestvovati na netu što može spasiti mnoge živote. Promene ekonomskih prilika prema pokazanom su neizostavne, naravno na bolje.


Zato je Microsoft razvio softver koji će pomoći ljudima da budu kreativniji i produktivniji. Krenuli su u osvajanje novog pristupa u pristupa u nastavi i metodama učenja. Još 2003. godine započeli su globalni projekat „Partners in Learning“ („Partner u učenju“) u preko 100 zemalja a u kome učestviju sve strane koje oblikuju obrazovni sistem jedne države: profesori i nastavnici, političari i lokalni lideri, vredan oko 250 miliona dolara. Tako se mogu pohvaliti da je tom edukativnom programu prišlo oko 3.6 miliona nastavnika i oko 76 miliona učenika. Primera radi, u Indiji su u okviru pomenute kampanje započeli projekat „Shiksha“ kojim je data obuka nad 160 hiljada nastavnika i vladinih zvaničnicima u oblasti korišćenja i primene informacionih tehnologija u nastavi. Dobri rezultati su inicirali povećanje investiranja u ovaj program sa dodatnih 500 miliona dolara. Time će se krenuti ka snažnom transformisanju obrazovanja i same nastave u školama i fakultetima. Prema tome, hrabo i smelo se Microsoft upusio u bitku za znanje.

microsoft office

U Srbiji je takođe Microsoft zastupljen u vidu stručnog usavršavanja nastavnog kadra što će sigurno rezultirati modernizaciji nastave i samom pristupu obrazovanju mladih, koje je na žalost poslednjih godina pokleklo pred izazovima današnjice. Do prošle školske godine 5534 nastavnika prošlo je neku besplatnu obuku iniciranu od strane Microsoft-a. Iako se radi o pomoći u prihvatanju Windows okruženja i MS Office-a u daljem radu, rad je bio delotvoran. Ne zaboravimo da jedino kroz rad se društvo može stvoriti bogatim, a danas samo uz savremena informativna „pomagala“.

Potom su pokrenuli u Junu 2010. godine projekat „Digitalna škola“ pod okriljem Ministarstva za Telekomunikacije i Informaciono društvo RS. Tada je skoro svaka osnovna škola u svojim računarskim kabinetima snabdena Microsoft-ovim softverskim paketima neophodnim za umrežavanje i korišćenje računara. U samom implementaciji te prelepe ideje pomažu im mnogi fakulteti širom zemlje. Sledeći projekti koji se najavljuju jesu „Kreiranje i održavanje školske serverske infrastrukture“ i „Osnove Majkrosoft Multipoint operativnog sistema“ tako da će same škole biti nezavisne u konfigurisanju i upravljanju serverima (za neupućene ovo je napredno znanje i zahteva malo veće angažovanje ne koliko na savladavanju koliko na prikupljanju neophodnog iskustva).

Dakle, na kraju, želim da završim sa rečima koje su slogan Microsoft-a a koga bi trebali svi da se držimo: „Oslobodite svoje ideje, i dobrodošli u svet mašte!


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Radi sigurnosti: *