Knjiga “Ja sam OK, ti si OK”

Ja sam OK, ti si OK
Ja sam OK, ti si OK

Korice ove knjige veoma su simbolične – zelena paprika i crveni paradajz stavljeni jedno pored drugog, simboli različitih osoba koje stoje rame uz rame i žive u istom okruženju. O tome se u knjizi i radi – o stvaranju pozitivnog stava o sebi i drugima, kao i mogućnost promene i rešavanja problema.

Kada sam kupila knjigu mislila sam da se radi o malo lakšem štivu za čitanje. Međutim, u pitanju je stručna knjiga iz domena psihologije koju je napisao profesor psihijatrije na Univerzitetu Arkanzas, poznati američki transakcioni analitičar Tomas Haris. On je štivo približio čitaocima, ali ipak ne pomišljajte da je ovo još jedna od modernih i laganih knjiga o samopomoći.

Skoro cela prva polovina knjige objašnjava pojam transakcione analize. Upoznaje nas sa nama samima. Upućuje nas u to kako svako od nas u sebi sadrži Dete, Roditelja i Odraslog (zbog toga se u celoj knjizi pišu velikim slovima). U svim našim ličnim i međuljudskim sukobima, nesuglasicama i poteškoćama, treba prepoznati ko od njih govori iz nas – Dete, Roditelj ili Odrasli, pa prema tome i promeniti ponašanje. Jer najčešće tek kada Odrasli iz nas progovori dolazi do suvisle i svrsishodne komunikacije.

Šta se podrazumeva pod Roditeljem? Roditelj je sve ono što je dete čulo i videlo od svojih roditelja u prvih pet godina života. Saveti, svi prekori, načela i običaji, sav “činjenični materijal” bez obrade, onako kago ga je dete doživelo. Samo Odrasli, ukoliko se oslobodi u čoveku, može da preispita taj naučeni i usvojeni životni koncept Roditelja koji može da bude i pogrešan. Takođe je opisano i kako Roditelj može stvoriti “nisam OK” stav, koji može biti razoran za psihu.

Šta predstavlja Dete u nama? Uglavnom je satkano od emocija, kada prasnemo u nekom dijalogu, to Dete iz nas progovara. Dete pamti puno prekora iz najranijeg detinjstva, osećajući se loše povodom toga, na primer: “To je moja greška. Opet. Uvek. Uvek će biti tako”. Sa druge strane, Dete sadrži i ogromnu količinu pozitivnih podataka, kao što su kreativnost, radoznalost, potreba za dodirom, zagrljajem.

A šta je Odrasli u nama? On počinje da se razvija od 10. meseca starosti i nastaje polako iz detetove sposobnosti kretanja i poimanja stvari. Odrasli izrasta iz njegove sopstvene svesti i predstavlja sposobnost samostalnog razumnog rasuđivanja, bez prethodno usađenih stavova ili predrasuda.


Ili ukratko: Roditelj sadrži život kojem je čovek naučen, Dete – život kakav je osetio, želeo ili o kojem je maštao, a Odrasli – život kako ga on sâm shvata. Upravo taj Odrasli, taj “kompjuter za obradu podataka” se mora truditi da zadrži stav “Ja sam OK, ti si OK” čak i onda kada su ljudi zlobni, jer činjenica je da zlo u ljudima postoji, ali nam autor knjige pokazuje kako da naučimo da ga izbegavamo.

U ostatku knjige čitalac može učiti na koji način i zašto ljudi žele da se menjaju, jer je, svakako, promena moguća, jednom kada se potpuno spoznaju ovi delovi našeg bića i kada odmah prepoznamo u kojim situacijama ko iz nas govori.

Takođe, ono što je vrlo interesantno je analiza igara koje svako od nas povremeno, stalno, svesno ili nesvesno igra. Često možemo da se prepoznamo u mnogim igrama koje knjiga analizira, a da nismo o tome nikad ni razmišljali. A igra koja svakog od nas prati tokom celog života i iz koje potiču sve druge igre je “Moje je bolje”.

Istom analogijom transakcione analize, autor se osvrće i na moralne vrednosti, kroz brak, decu, mlade u pubertetu, društvo u kome živimo. Naročito je zanimljiva kritička analiza SAD-a.

Ova knjiga je prevedena na preko trideset jezika, a objavljena je u više desetina miliona primeraka. Zato je preporučujem onima koji žele da analiziraju sebe, druge i društvo kao skup Odraslog, Deteta i Roditelja i tom spoznajom dođu do moćne psihološke promene.